shirts

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Biowash Denim Colt ver.

 • ¥ 17,280

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Oxford White Colt ver.

 • ¥ 10,800

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Oxford Blue Colt ver.

 • ¥ 10,800

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Oxford Basket White Colt ver.

 • ¥ 10,800

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Biowash Denim

 • ¥ 12,096

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Oxford White

 • ¥ 7,560

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Oxford Blue

 • ¥ 7,560

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Oxford Basket White

 • ¥ 7,560

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Oxford Basket Blue

 • ¥ 7,560

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Oxford White&Black

 • ¥ 9,072

CADETTO ORIGINALS SHIRTS End-on-end Flannel

 • ¥ 12,096

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Boucle Check

 • ¥ 11,340

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Micro Corduroy White

 • ¥ 12,096

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Micro Corduroy Dark Navy

 • ¥ 12,096

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Flannel Twill White

 • ¥ 9,828

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Flannel Twill Blue-gray

 • ¥ 9,828

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Micro Herringbone

 • ¥ 9,828

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Waffle Fabric Ecru

 • ¥ 12,096

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Waffle Fabric Fade-navy

 • ¥ 12,096

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Pinhead Stripe

 • ¥ 11,340

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Triple Stripe

 • ¥ 12,096

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Dark Night

 • ¥ 13,608

CADETTO ORIGINALS SHIRTS Biowash Denim Dot

 • ¥ 12,096

CADETTO ORIGINALS SHIRTS ALBIATE Indigo Oxford

 • ¥ 12,096